Start aanbesteding lichtmastreclames Hilversum

Op dinsdag 16 september is de procedure gestart voor de aanbesteding van de concessie lichtmastreclames in de gemeente Hilversum.

Doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van lichtmastreclames in de bebouwde kommen van de gemeente Hilversum. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar.

Binnen de gemeente Hilversum mogen maximaal 46 lichtmastreclames die geïntegreerd zijn aan de lichtmasten binnen de centrumring en 300 lichtmastreclames in de overige in het bestek genoemde gebieden geplaatst worden.

Meer informatie te verkrijgen via Aanbestedingskalender of bij NABB, die de aanbesteding begeleidt.

Toon/Verberg reacties