Start aanbesteding lichtmastreclames Apeldoorn

Op vrijdag 4 december is de procedure gestart voor de aanbesteding van de concessie lichtmastreclames in de gemeente Apeldoorn.

Doel van de aanbestedign is te komen tot een overeenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van lichtmastreclames in de gemeente Apeldoorn. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 15 jaar, ingaande 12 februari 2010 en eindigende 11 februari 2025.

Het aantal reclameobjecten aan lichtmasten mag gedurende de overeenkomst maximaal 400 stuks lichtmastreclames bedragen.

Meer informatie te verkrijgen via Aanbestedingskalender of bij NABB, die de aanbesteding begeleidt.