Start aanbesteding lichtmastreclame in de gemeente Eindhoven

De Stichting City Dynamiek Eindhoven heeft op basis van een gesloten overeenkomst met de gemeente Eindhoven het exclusieve recht tot het exploiteren van reclame in de openbare ruimte.

Namens CDE is het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame gestart met een offerteaanvraag met als doel het realiseren van een concessieovereenkomst tussen CDE en een exploitant voor wat betreft de exploitatie van maximaal 500 lichtmastreclames binnen de gemeente Eindhoven.

Het bestek is inmiddels verzonden aan een geselecteerde groep potentieel geïnteresseerde exploitanten.
Nadere informatie over deze aanbesteding is te verkrijgen bij NABB (info@nabbnet.nl).

Toon/Verberg reacties