Start aanbestedingen buitenreclame Enschede

Op 2 juli is de gemeente Enschede een tweetal aanbestedingen gestart voor buitenreclame producten:

(1) aanbesteding lichtmastreclame

Doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van lichtmastreclames in de bebouwde kommen van Enschede en het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 12 stadsklokken, welke elk voorzien kunnen worden van twee reclamevlakken. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar.

(2) aanbesteding driehoeksborden (A0)

Doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 2-zijdige A0-reclamedisplays in de gemeente Enschede. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar.

Meer informatie is verkrijgbaar op aanbestedingskalender.
Ook deze aanbestedingen worden weer volledig door NABB begeleid.

Toon/Verberg reacties