Start aanbesteding Informatiepanelen en Billboards gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is op dinsdag 8 mei een openbare aanbesteding gestart voor 2m2-Informatiepanelen en 8m2-Billboards.

Het doel van de gemeente Leeuwarden met deze aanbesteding is te komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 74 2m2-Informatiepanelen en 14 8m2 Billboards. De startdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 januari 2013. De huidige exploitant is JCDecaux.

De aanbesteding is bekend gemaakt op www.aanbestedingskalender.nl.
NABB voert namens de gemeente deze aanbestedingsprocedure uit; geïnteresseerde exploitanten kunnen ook bij NABB het bestek opvragen.