Start aanbesteding abri’s gemeente Velsen

Op 31 augustus is de gemeente Velsen gestart met een meervoudige onderhandse aanbesteding om te komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen c.q. geplaatst houden, beheren, onderhouden en commercieel exploiteren van abri’s.

De gemeente Velsen vormt het hart van de IJmond-regio en heeft zeven woonkernen, waarvan IJmuiden de grootste is. De gemeente telt circa 67.500 inwoners.

Nadere informatie over deze aanbesteding is verkrijgbaar bij het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame B.V. (NABB) dat de gemeente Velsen begeleidt bij deze aanbesteding. Contactgegevens van het NABB zijn: info@nabbnet.nl en telefonisch: 035-6237000.