Start aanbesteding A0-reclamedisplays gemeente Maarssen

Op vrijdag 1 oktober is de gemeente Maarssen gestart met de aanbesteding van de A0-reclame. Het doel van de aanbesteding is te komen tot het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze aangaan van een concessieovereenkomst met een reclame-exploitant voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 2-zijdige A0-reclamedisplays. De contractperiode is gesteld op 5 jaar, ingaande 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015.

Geïnteresseerde exploitanten kunnen het bestek opvragen bij NABB (info@nabbnet.nl).

Op dit moment is er nog geen vast netwerk van A0-reclamedisplays beschikbaar.

Toon/Verberg reacties