Start aanbesteding A0 reclame gemeente Leeuwarden

Op maandag 31 mei is de gemeente Leeuwarden gestart met de aanbesteding van de A0-reclame (driehoeksborden). Het doel van de aanbesteding is te komen tot het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze aangaan van een concessieovereenkomst met een reclame-exploitant voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 2-zijdige A0-reclamedisplays in de gemeente Leeuwarden. De contractperiode is gesteld op 5 jaar, ingaande 1-11-2010 en eindigende op 31-10-2015.

De aankondiging van het bestek is gedaan op de Aanbestedingskalender; het bestek is digitaal op te vragen bij NABB.

De huidige exploitant van de A0-reclame is vanPuffelen, Reclame Buiten.

Toon/Verberg reacties