Start aanbesteding A0-reclame Capelle aan den IJssel

Op dinsdag 15 juni is de gemeente Capelle aan den IJssel gestart met de aanbesteding van de A0-reclame (driehoeksborden). Het doel van de aanbesteding is te komen tot het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze aangaan van een concessieovereenkomst met een reclame-exploitant voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 2 en/of 3-zijdige A0-reclamedisplays in de gemeente Capelle aan den IJssel. De contractperiode is gesteld op 10 jaar, ingaande 1-11-2010 en eindigende op 31-10-2020.

De aankondiging van het bestek is gedaan op de Aanbestedingskalender; het bestek is digitaal op te vragen bij NABB.

Op dit moment is er nog geen vast netwerk van A0-reclame.

Toon/Verberg reacties