Rotterdam start met aanbesteding driehoeksborden

Rotterdam start met aanbesteding driehoeksborden

In de zomer van 2011 werd bekend dat het contract tussen van Puffelen en de gemeente Rotterdam voor wat betreft de exploitatie van driehoeksborden ontbonden werd. De gemeente kondigde aan te zullen starten met een aanbesteding, welke nu dus op 11 november 2011 van start is gegaan.

Het doel van deze openbare aanbesteding is te komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van twee- en drievlaksborden aan licht- en spanmasten in de gemeente Rotterdam. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar, ingaande 1 april 2012 en eindigend op 31 maart 2017. Het totale perceel betreft maximaal 600 borden.

Op dit moment worden de driehoeksborden nog tijdelijke geƫxploiteerd door Centercom.

Details over de aanbesteding zijn aangekondigd op de aanbestedingskalender.
De aanbesteding wordt begeleid door NABB.

Toon/Verberg reacties