Netto mediabestedingen Out of Home 2012

netto-OOH-2012-550

Volgens het jaarlijkse onderzoek van Nielsen bedroegen in 2012 de netto mediabestedingen in het segment Out of Home € 157 miljoen. De bestedingen daalden met 1,6% toe – ter vergelijking: in 2011 was er nog sprake van een lichte stijging (0,6%).

Abri’s (reclame op het 2m2-formaat) is en blijft het grootste medium binnen dit segment en liet zelfs een kleine groei zien (+1,9%). Reclame op billboards daalt de laatste jaren sterk (net als in 2011 een daling van 13%). Vier jaren daalt de omzet in dit segment al sterk, waardoor billboards nog maar 12% aandeel hebben in het totale segment.

De netto mediabestedingen aan de categorie overig (onder meer reclamemasten en digital out-of-home) namen ook in 2012 toe. Nielsen merkt op dat de groei voornamelijk het gevolg lijkt van de uitbreiding van het aantal media en locaties en minder van toegenomen mediabudgetten van adverteerders.

De totale mediabestedingen (€ 4.692 miljoen) daalden sterk (-4,7%), zodat het marktaandeel van Out of home licht gestegen is (3,3%). Op Internet na daalden alle mediumtypen sterk. Crisis dus.

allmedia-2012-550

Bron: Nielsen Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2012

Toon/Verberg reacties