Wat we doen

Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame helpt organisaties op het gebied van buitenreclame. NABB biedt dienstverlening aan op het gebied van:

Oriëntatie

  • Het verrichten van een objectieve en neutrale oriëntatie (marktinventarisatie, haalbaarheidsstudie, benchmark) om een gemeente, provincie of onderneming inzicht te geven in de mogelijkheden van buitenreclame (kwantitatief en/of kwalitatief).

Reclamebeleid

  • Schrijven van reclamebeleid of updaten daarvan.

Inkoopadvisering

  • Evalueren van bestaande contracten met buitenreclame exploitanten en advisering inzake mogelijke verbeteringen.

Aanbestedingen

  • Aanbesteding van buitenreclame projecten: onderhands of openbaar. NABB biedt alle expertise op het gebied van Europese aanbestedingsprocedures. NABB biedt haar dienstverlening ook aan bij de begeleiding van tenders en de eventueel noodzakelijke nazorg.

Aanbestedingen