Digitale media

Van Buitenreclame naar Out-of-Home naar Digital Out-of-Home

Onder de Engelse term ‘digital out-of-home’ verstaan wij het elektronische scherm dat in de (publieke) ruimte geplaatst is. Digitale borden worden over het algemeen gebruikt om te informeren, entertainen en/of adverteren – gezamenlijk bekend onder de verzamelterm ‘adfotainment’. De belangrijkste voordelen van digitale borden ten opzichte van traditionele statische borden is dat de content makkelijk gewijzigd kan worden, bewegend beeld kan vertoond worden en het beeld kan zich aanpassen aan de omgeving en het publiek, zelfs interactief. De term digital out-of-home wordt wereldwijd gebruikt, behalve in Nederland waar de term ‘narrowcasting’ de overhand heeft. Andere termen, die min of meer hetzelfde duiden zijn: screen media, place-based media, digital merchandising, digital media networks, of captive audience networks.

Digital Out-of-Home is een vorm van Out-of-Home advertising waarin content en boodschappen weergegeven worden op digitale borden met doel om gerichte boodschappen te geven op specifieke locaties op specifieke tijdstippen. In de internationale vakliteratuur wordt digital out-of-home als het medium gezien met de grootste groeipotentie. Het totale medium Out-of-Home gaat een zeer grote groei tegemoet, juist door de digitale ontwikkelingen.

Onderliggende categorieën:

  • Grote schermen op publieke locaties (bv langs snelwegen, op pleinen in stadscentra)
  • Point-of-Sale locaties
  • OV locaties
  • Doelgroep locaties