Out of home

We maken een onderscheid naar vorm (grootte en aard van de drager van het object), gebruik (campagnematig of niet-campagnematig) en gebied (nationaal, regionaal of lokaal).

    Out-of-Home naar vorm

  • Het grootste deel van de mediabestedingen wordt besteed aan abri’s, billboards en vervoersreclame. Er zijn echter ruim 30 uitingsvormen beschikbaar! Naast de gedrukte mediavormen groeien de digitale media sterk. Inmiddels zijn er digitale netwerken ontstaan in trams, supermarkten, McDonalds vestigingen. Daarnaast zie je steeds vaker indrukwekkende LED schermen zoals die op Schiphol.
  • Out-of-Home: campagnematig in te zetten media

  • Adverteerders die buitenreclame inzetten met de bedoeling om direct resultaat te boeken, kunnen kiezen uit een veelheid van producten en netwerken. De grootste mediabestedingen gaan naar die producten die geplaatst zijn op de openbare weg, zoals abri- en billboardnetwerken. Het onderscheid campagnematig – niet-campagnematig is niet altijd te maken; sommige producten zijn voor beide inzetbaar. Abri’s en billboards kunnen in een beperkt aantal gevallen lokaal ingezet worden, maar worden echter meestal campagnematig ingezet. Een overzicht – niet uitputtend – van de niet campagnematig in te zetten media treft u hier aan.
  • Out-of-Home: nationaal / regionaal / lokaal

  • Een aantal buitenreclame producten zijn alleen nationaal inzetbaar, andere zijn alleen lokaal inzetbaar. Dit grove onderscheid hangt o.a. af van factoren als spreiding van het medium over het land en kosten van wisselingen. Hoewel sommige media wel landelijk inzetbaar zijn, is het operationeel soms lastig om dit te realiseren (bv driehoeksborden en lichtmastreclame).
  • Out-of-Home: doelgroepen

  • Er zijn steeds meer netwerken beschikbaar die zich richten op speciale doelgroepen, zoals netwerken op NS stations, op benzinestations, netwerken bij supermarkten, winkelcentra, netwerken gericht op Business to Business.

Bestedingen