Netto bestedingen

In de onderstaande grafiek staan de netto mediabestedingen aan buitenreclame, zoals die geregistreerd zijn door Nielsen.

In 2016 was OOH (buitenreclame) na online de grootste groeier van bijna 5%, in 2017 noteerde de markt een daling van 1,3%. De belangrijkste oorzaak betreft het geleidelijk verdwijnen van analoge billboards. Deze reclamevorm maakt plaats voor reclamemasten en digitale schermen.

OOH laat qua groeicijfers dus een grillig beeld zien. De scherpe daling in 2009 (economische crisis) wordt gevolgd door een aantal jaar met bescheiden groei. In 2013 en 2017 opnieuw jaren met krimp van de bestedingen. Ten opzichte van 2008 is de markt maar zeer beperkt gegroeid.