Bruto bestedingen

In de onderstaande grafiek staan de bruto mediabestedingen aan buitenreclame (‘Out of Home’), zoals die geregistreerd zijn door Nielsen Media. Diverse vormen van met name lokaal gerichte buitenreclame (zoals lichtmastreclame, A0-reclamedisplays) worden niet meegenomen in deze registratie.