Commercieel A0-netwerk in Zwolle

Commercieel A0-netwerk in Zwolle

Vanaf 1 januari 2012 exploiteert Azero Outdoor een netwerk van 100 A0 displays die specifiek alleen gebruikt worden voor commerciële reclame. Er bestaat al een netwerk van 150 displays dat door Hoffman Outdoor Media in opdracht van de IJsselhallen geëxploiteerd wordt, maar dat netwerk is alleen ten behoeve van evenementen.

Een interessante nieuwe ontwikkeling naar mening van NABBNET: de meeste gemeenten hebben een vast A0 netwerk primair ten behoeve van de aankondiging van evenementen. Zwolle laat dus een tweede exploitant toe met een netwerk specifiek voor commerciële reclame. Duidelijk is dat een dergelijk netwerk ook zal concurreren met de abri’s.