Categorie: Mediabestedingen

Bestedingen OOH beginnen zich te herstellen

De kwartaalrapportage van brancheorganisatie Outreach laat zien dat de mediabestedingen zich herstellen, maar nog niet op het niveau van 2019 liggen. In het tweede kwartaal van 2021 zijn de bestedingen aan Out of Home reclame voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer gestegen. In totaal werd iets meer dan €40 miljoen uitgegeven […]

Eerdere berichten:

  OOH-markt daalde met 35% in 2020 naar €137 miljoen

  (28 januari 2021)

  De bestedingen aan buitenreclame (Out-of-Home/OOH en Digital Out Of Home/DOOH) zijn in 2020 met 35% gedaald. De omzet bleef op € 137,2 miljoen steken. In 2019 werd nog € 211,2 miljoen omgezet. De daling is volgens Outreach, de overkoepelende organisatie van OOH-exploitanten, volledig toe te schrijven aan de maatregelen rond COVID-19. Deze zorgden vanaf half […]

  OOH omzet daalt 25% in derde kwartaal

  (26 oktober 2020)

  De gevolgen van de corona-crisis zijn voor de buitenreclamebranche ongekend. In het derde kwartaal van 2020 daalde de omzet met 25% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. Year-to-date ligt de omzet nu 37% lager dan in 2020. Tot voor een paar weken geleden bestond de hoop dat het vierde kwartaal weer wat herstel zou […]

  Buitenreclame exploitanten zien voorzichtig herstel

  (20 augustus 2020)

  Toename mobiliteit vormt basis voor herstel van OOH-markt De persconferentie van het kabinet op zondag 15 maart was het startsein van de intelligente lockdown van Nederland. Dat is ook goed te zien in de mobiliteitscijfers, die vanaf die datum en masse kelderden (bron: Apple Mobility Trends Reports, 13 januari 2020 = 100). De mobiliteit van […]

  Out of Home groeit ruim 8% in 2019

  (4 februari 2020)

  De buitenreclamemarkt (Out of Home) blijft groeien. In 2019 is de totale omzet van 12 toonaangevende bedrijven in dit segment gegroeid naar € 211 miljoen. In 2018 bedroeg deze omzet nog € 195 miljoen. Een groei dus van meer dan 8%. De groei van digitale buitenreclame was met 34% zeer sterk. De omzet groeide van […]

  Out-of-Home netto mediabestedingen stabiliseren

  (26 oktober 2017)

  Onderzoeksbureau Nielsen heeft eind oktober 2017 de netto mediabestedingen over het eerste half jaar gepubliceerd. Uit deze gegevens blijkt dat de netto mediabestedingen met 2,6% gegroeid zijn tot €1,9 miljard. Die groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan Online dat met 13% groeide. De advertentie-omzet bij OOH was in de eerste helft van 2017 nagenoeg gelijk […]

  Aandeel digitale buitenreclame: 15%

  (6 september 2016)

  De totale netto mediabestedingen in het segment Out-of-Home bedroegen in 2015 €173 miljoen (bron: Nielsen). Het aandeel van de digitale reclamevormen wordt niet nauwkeurig gemeten, maar na analyse van de bruto bestedingen (op basis van tariefkaarten) constateren wij dat in de eerste helft van 2016 de bestedingen aan “Digital Out-of-Home” gestegen zijn naar 15% van […]

  Netto Out-of-Home bestedingen groeiden met 6,8% in 2015

  (8 juni 2016)

  Nielsen heeft op 8 juni 2016 de cijfers gepubliceerd van de netto mediabestedingen (2015 t.o.v. 2014). De totale mediabestedingen (televisie, internet, radio, printmedia etc) bleven constant op €4,6 miljard. De buitenreclamebestedingen (‘Out-of-Home’) groeiden daarentegen bijzonder, namelijk met 6,8% naar een totaal van €173 miljoen. Het marktaandeel van Out-of-Home bedraagt in 2015 3,7%. Televisie sloot het jaar met een […]

  Digital Out-of-Home: grote doorbraak

  (25 april 2016)

  Analyse van de bruto mediabestedingen over het eerste kwartaal 2016 (bron: Nielsen) laat zien dat de positie van reclame op het 2m2-formaat (‘abri’s’) ongewijzigd sterk blijft en ook zien we dat billboards marktaandeel blijven verliezen. Maar zeer opvallend is dat digitale Buitenreclame op dit moment al verantwoordelijk is voor 14% van de bruto mediabestedingen. Waar […]

  Bruto mediabestedingen buitenreclame 2015

  (22 maart 2016)

  Onderzoeksbureau Nielsen heeft op 21 maart 2016 weer haar jaarlijkse rapport inzake de mediabestedingen gepubliceerd. Een aantal conclusies: buitenreclame neemt 7,3% van de totale bruto bestedingen in (televisie, dagbladen, radio, buitenreclame, tijdschriften, folders en bioscoop – maar exclusief internet) reclame op het 2m2 formaat (onder meer in abri’s) blijft het belangrijkste medium voor adverteerders de omzet op […]

  Marktaandeel Out-of-Home reclame stijgt naar 5,1%

  (30 oktober 2015)

  De netto bestedingen aan Out-of-Home stegen in het eerste half jaar van 2015 met 4,6% naar €90,7 miljoen (vergeleken met het eerste half jaar van 2014). Dit blijkt uit het Halfjaarrapport Netto Mediabestedingen 2015 zoals zojuist door Nielsen gepubliceerd. De netto mediabestedingen van alle media in Nederland zijn in de eerste helft van 2015 met […]

  Netto mediabestedingen Out-of-Home groeien met 3,7%

  (10 juni 2015)

  Nielsen heeft op 10 juni de cijfers gepubliceerd van de netto mediabestedingen (2014 t.o.v. 2013). De totale mediabestedingen (televisie, internet, radio, printmedia etc) zijn met 1,9% gegroeid naar een totaal bedrag van €4,6 miljard. De buitenreclamebestedingen (‘Out-of-Home’) zijn sterker gestegen, namelijk 3,7% naar een totaal van €162 miljoen. Het marktaandeel van Out-of-Home bedraagt in 2014 […]

  Ontwikkeling van de bruto mediabestedingen

  (17 april 2015)

  Uit de net gepubliceerde bruto mediabestedingen van onderzoeksbureau Nielsen zien we ook de ontwikkelingen in buitenreclame duidelijk: reclame op het 2m2-formaat (onder meer in abri’s) blijft zich sterk ontwikkelen en neemt nu al meer dan 65% van alle bestedingen in billboardreclame verliest jaar op jaar sterk marktaandeel en neemt nu 15% van de bestedingen in reclamemasten […]

  Mediabestedingen herstellen zich

  (1 oktober 2014)

  De netto bestedingen aan Out-of-Home stegen in het eerste half jaar van 2014 met 3,2% naar €87 miljoen (vergeleken met het eerste half jaar van 2013). Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar het lijkt erop dat de bestedingen zich weer in een opgaande lijn bevinden. De netto mediabestedingen (alle media) in Nederland zijn in […]

  Crisis heeft sterk effect op bestedingen OOH

  (14 oktober 2013)

    De mediabestedingen staan al langere tijd onder druk. Nielsen Media Research heeft een analyse gemaakt van de resultaten van het eerste half jaar 2013 en deze vergeleken met dezelfde periode uit 2012. De totale bestedingen daalden met 5,5%; de bestedingen van het mediumtype Out-of-Home daalden sneller als de totale markt, namelijk met ruim 8%. […]

  Netto mediabestedingen Out of Home 2012

  (14 augustus 2013)

  Volgens het jaarlijkse onderzoek van Nielsen bedroegen in 2012 de netto mediabestedingen in het segment Out of Home € 157 miljoen. De bestedingen daalden met 1,6% toe – ter vergelijking: in 2011 was er nog sprake van een lichte stijging (0,6%). Abri’s (reclame op het 2m2-formaat) is en blijft het grootste medium binnen dit segment […]

  Netto mediabestedingen Out-of-Home stijgen in 1e half jaar 2012

  (11 oktober 2012)

  Marktonderzoekbureau Nielsen heeft op 9 oktober bekend gemaakt dat de netto mediabestedingen in Nederland in het eerste halfjaar van 2012 licht gedaald zijn met 1,2% tot €1,93 miljard. De daling wordt (vanzelfsprekend) veroorzaakt door de aanhoudende laagconjunctuur waarin Nederland zich bevindt; de mediabudgetten blijven onder druk staan. Met uitzondering van Internet en Out-of-Home laten alle […]

  ‘s-werelds grootste buitenreclame exploitanten (2011)

  (9 oktober 2012)

  Op basis van analyses van JCDecaux en ZenithOptimedia kunnen we een overzicht samenstellen van ‘s-werelds grootste buitenreclame groepen. De totale reclamebestedingen (alle media) bedragen circa €326 miljard. Buitenreclame neemt hier circa 6,8% van in, totale bestedingen €22,2 miljard. De 15 grootste exploitanten hebben 40% aandeel in deze bestedingen. Ter illustratie: de Nederlandse buitenreclame bestedingen bedroegen […]

  Netto mediabestedingen Out of Home 2011

  (29 juni 2012)

  Volgens het jaarlijkse onderzoek van Nielsen bedroegen in 2011 de netto mediabestedingen in het segment Out of Home € 159 miljoen. De bestedingen namen met 0,6% toe; in de eerste helft van 2011 stegen de bestedingen nog met 4%, maar daalden met 2,6% in de tweede helft van het jaar. Abri’s (reclame op het 2m2-formaat) […]

  Netto mediabestedingen blijven stabiel in 2011

  (30 mei 2012)

  Nielsen Media Group heeft op 30 mei 2011 de cijfers gepresenteerd over de ontwikkeling van de netto mediabestedingen. Deze zijn in 2011 met 0,3% gestegen tot €4,925 miljard. De groei komt voornamelijk door Internet- en Televisiereclame. Buitenreclame (Out-of-Home) was een van de vier stijgers, hoewel de bestedingen slechts 0,6% gegroeid zijn. De printmedia laten ook […]

  Netto mediabestedingen in 2011

  (15 februari 2012)

  Er zijn maar weinig bronnen in Nederland die gegevens verstrekken over de netto mediabestedingen. Nielsen Media Research publiceert in juni 2012 de resultaten van haar eigen onderzoek, maar het Platform Media Adviesbureaus (deze brancheorganisatie vertegenwoordigt 19 media-adviesbureaus die verantwoordelijk zijn voor minimaal 60% van alle media-inkoop) heeft zaterdag 11 februari in de Telegraaf inzage gegeven […]

  Bruto mediabestedingen OOH – 2011

  (3 februari 2012)

  Mediaxim verzamelt de bruto mediabestedingen van de grootste buitenreclame exploitanten; de gegevens worden door de bedrijven zelf aangeleverd en zijn een weergave van de gevoerde campagnes gewaardeerd op tariefkaart. Alleen gemeten worden de campagnes voor nationale merken en diensten. Er is geen inzage in de netto bestedingen, waarvan we weten dat die aanzienlijk lager liggen […]

  Bruto OOH mediabestedingen 2010

  (4 april 2011)

  Zowel Nielsen Media als Mediaxim hebben weer de bruto cijfers over de mediabestedingen in 2010 bekend gemaakt. Beide bedrijven verzamelen op basis van de opgaven van de exploitanten de bruto bestedingscijfers. Mediaxim registreert de cijfers van meer exploitanten (namelijk alle leden van het PBE), zodat zij ook op een hoger bruto bestedingscijfer komen (359 miljoen […]

  Ontwikkeling OOH mediabestedingen 2e kwartaal 2010

  (10 september 2010)

  In het Kwartaalrapport Bruto Mediabestedingen (Nielsen Media) wordt gemeld dat de mediabestedingen in het eerste halfjaar van 2010 met 7,8% stegen. Hiermee blijft het mediumtype iets achter bij de groei van de totale mediabestedingen. Nielsen Media meet echter alleen de bruto omzet van JCDecaux, CBS Outdoor en Interbest Reclamemasten; andere exploitanten zoals Hillenaar, vanPuffelen, Brouwer […]

  Herstel van de mediabestedingen?

  (25 augustus 2010)

  GroupM (marktaandeel circa 30% van de totale mediabestedingen) meldt dat er na een slap begin nu een duidelijke trendbreuk zichtbaar is met een onverwacht snel herstel van de Nederlandse mediamarkt. Trading director Wim van der Peet van GroupM zegt dat de reclamebestedingen zich de afgelopen drie maanden over de hele linie herstelden. In de reclame-abri’s […]