Amsterdam start met aanbesteding lichtmastreclame

Amsterdam start met aanbesteding lichtmastreclame

Op 10 juni 2010 is de gemeente Amsterdam gestart met de aanbesteding van de lichtmastreclames. Het betreft een concessie voor het beheren, onderhouden en exploiteren van commerciele reclame op licht- en bovenleidingmasten. De gemeente Amsterdam zal aan de exploitant het recht verlenen om gedurende de looptijd van de overeenkomst (10 jaar) op de in het bestek genoemde locaties lichtbakken te exploiteren voor reclamedoeleinden. Het areaal bestaat momenteel uit circa 1350 lichtbakken. De huidige exploitant is het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB).

Meer informatie via www.aanbestedingskalender.nl