Aanbestedingen

Transparantie in de besluitvorming is cruciaal, maar binnen deze transparantie wil de opdrachtgever wel het maximale resultaat behalen. Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame begeleidt overheden in deze besluitvorming.

Uiterlijk op 18 april 2016 wordt de concessierichtlijn 2014/23/EU en de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In dat kader ligt er momenteel een voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 bij de Tweede Kamer.

Aanbestedingen vallen in veel gevallen onder het Europese aanbestedingsrecht en de daarbij behorende regels. Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame heeft ervaring met deze procedures en de daadwerkelijke implementatie.

NABB heeft sinds haar oprichtingen honderden meervoudig onderhandse en openbare aanbestedingen begeleid. Tegenwoordig lopen veel aanbestedingen digitaal via TenderNed.
Projecten