Netto bestedingen

In de onderstaande grafiek staan de netto mediabestedingen aan buitenreclame, zoals die geregistreerd zijn door Nielsen. 2003 (wegvallen tabaksreclame) en 2009 (eerste jaar crisis) springen er in negatieve zin uit. De laatste jaren blijven de bestedingen relatief stabiel. Twee segmenten hebben flink marktaandeel verloren: billboards en vervoersreclame. Het grootste segment (abri’s – reclame op het 2m2 formaat) blijft stabiel en binnen de categorie overig is de groei voornamelijk afkomstig van de grote reclamemasten.

netto-2013-ontwikkeling-550